1 nit.rat cak Kim 1 n garam dr asam nitrat hno \sub 3, dipakai dl campuran pupuk