1 ki 1 num nama bilangan bagi lambang bilangan kosong o ; ki 2 num bilangan kosong yg menunjukkan tingkat persiapan sebelum memasuki tingkat pertama dl urutan kelas ; ki 3 num tidak ada kenyataan; omong kosong: semua yg dikatakannya adalah ~; ki 4 num tidak ada hasil: ia sudah berusaha, tetapi hasilnya ~; -- absolut ki Fis 1 jika berkaitan dng suhu benda berarti suhu yg terendah yg dipunyai 0 \super o k (sama dng kelvin); nol mutlak ; -- mutlak ki 1 nol absolut