1 pa.dang 1 n tanah yg datar dan luas (tidak ditumbuhi pohon-pohon yg berkayu besar); lapangan ; lain -- lain belalang, pb 1 tiap-tiap negeri berlainan aturan dan adatnya ; terdesak -- ke rimba, pb 1 hilang akal ; -- belantara 1 tanah luas yg tidak diusahakan ; -- gembala 1 lapangan yg banyak ditumbuhi rumput tempat menggembala (kambing, sapi, dsb) ; -- golf 1 padang rumput tempat bermain golf ; -- gurun 1 padang belantara ; -- mahsyar 1 padang yg kelak menjadi tempat orang yg telah mati dibangkitkan kembali dan berkumpul pd hari kiamat (dl islam) ; -- minyak 1 tanah luas yg mengandung minyak bumi ; -- pasir 1 tanah pasir yg sangat luas; gurun pasir ; -- penggembalaan temporer 1 padang penggembalaan yg digunakan untuk jangka waktu satu tahun atau kurang dng tujuan menyediakan hijauan makanan pd saat kritis ; -- perburuan 1 padang yg banyak dihuni binatang; tempat berburu ; -- rumput 1 tanah luas yg ditumbuhi rumput ; -- rumput alam 1 areal tanah yg sangat luas yg didominasi oleh famili rumput dan semak belukar, tidak berpagar dan dapat digunakan sbg tempat ternak atau satwa liar ; -- rumput tundra 1 padang rumput yg hanya terdapat di daerah yg beriklim sangat dingin ; -- tekukur 1 padang belantara ; -- tiah 1 padang belantara ; -- usaha ki 1 lapangan pekerjaan
ber.pa.dang v 1 ; -- luas ki 1 boleh berbuat atau memilih sekehendak hati ; -- luas ki 1 sabar