1 pa.gar ki 1 n barang yg digunakan untuk membatasi (mengelilingi, menyekat) pekarangan (tanah, rumah, kebun dsb): ~ bambu; ~ kawat ; -- makan tanaman, pb ki 1 orang yg merusakkan barang yg diamanatkan (dititipkan) kepadanya ; -- adat ki 1 ketentuan (peraturan) adat; hukum adat; adat istiadat ; -- ayu ki 1 barisan penerima tamu yg terdiri atas wanita-wanita cantik ; -- betis ki 1 penjagaan yg ketat ; -- bulan ki 1 kandang bulan; lingkaran yg melingkari bulan ; -- desa ki 1 pembantu penjaga ke-amanan desa (di jawa barat) ; -- duri ki 1 pagar dr kawat berduri ; -- hidup ki 1 pagar dr pohon kecil, perdu, atau pun semak yg ditanam ; -- negeri ki 1 pelindung negeri ; -- sua ki 1 pagar sbg sekatan di antara kedua ekor kerbau yg akan diadu
ber.pa.gar v ki 1 memakai pagar; dipagari: halaman rumahnya ~ besi
me.ma.gar v ki 1 memasang (membuat) pagar ; ki 2 v bagaikan (merupakan) pagar ; -- diri bagai aur, pb ki 1 hanya memikirkan diri sendiri ; -- diri ki 1 menjaga diri
me.ma.gar.i v ki 1 memasangi pagar: ia ~ pekarangannya dng bambu ; ki 2 v melindungi (supaya jangan diganggu, diserang, dsb): pasukan keamanan ~ tamu agung
me.ma.gar.kan v ki 1 menggunakan (sesuatu) untuk pagar: tukang kebun ~ pohon kemuning di halaman depan rumah itu ; ki 2 v mema-sangkan pagar: anak-anak sedang ~ kebun sayur-sayuran paman