1 pam.flet 1 n surat selebaran ; -- gelap 1 (surat) selebaran yg tidak diketahui sumbernya dan belum pasti kebenarannya