1 pang.gang 1 v dipanaskan (dimasak) di atas bara api: ayam ~; ikan ~; jauh -- dr api, pb v 1 tindakan yg tidak sesuai dng maksudnya; tawaran yg jauh di bawah harga: ; terlampau -- angus, pb v 1 kalau terlampau meninggi-ninggikan diri, akhirnya akan jatuh juga
me.mang.gang v 1 memasak (memanaskan) di atas bara api; mengganggang ~ ikan; ~ roti
di.pang.gang v 1 dimasak (dipanaskan) ; -- tiada angus, pb v 1 beberapa kali menempuh bahaya, tetapi selalu selamat
pe.mang.gang v 1 orang yg memanggang ; 2 v alat untuk memanggang
pe.mang.gang.an v 1 proses, cara, perbuatan memanggang