1 pe.jal ki 1 a padat keras; tidak geronggang: batu ~, batu yg padat keras; granit
me.me.jal.kan v ki 1 memadatkan: tukang batu ~ dasar rumah itu
ke.pe.jal.an n ki 1 keadaan padat keras dan tidak berongga; keadaan pejal