1 pe.ker.ti 1 n perangai; tabiat; akhlak; watak ; 2 n perbuatan (kurang baik): ia pun sangat marah mendengar ~ anaknya