1 pe.ra.ngai ki 1 n sifat batin manusia yg mempengaruhi segenap pikiran dan perbuatan; watak: tidak seorang pun mampu mengubah ~nya; ki 2 n cara berbuat; tingkah laku; kelakuan: ia memuji-muji ~ calon menantunya; ki 3 n cara khas bagi seorang individu dl beraksi thd berbagai macam fenomena
ber.pe.ra.ngai v ki 1 mempunyai perangai; berkelakuan: pelajar yg ~ baik; ki 2 v berkelakuan yg aneh-aneh (yg tidak patut); bertingkah