1 perkasa :: per.ka.sa
1Kelas Kata:kata sifat
Ragam:Cakapan
Definisi:kuat dan tangguh serta berani; gagah berani:
Contoh:hang tuah terkenal sbg seorang hulubalang melayu yg perkasa
2Kelas Kata:kata sifat
Ragam:Cakapan
Definisi:kuat dan berkuasa; hebat; keras
Contoh:dng perkasa
keperkasaan :: ke.per.ka.sa.an
1Kelas Kata:kata benda
Ragam:Cakapan
Definisi:perihal perkasa; kegagahberanian
2Kelas Kata:kata benda
Ragam:Cakapan
Definisi:kekuatan; kekuasaan; kekerasan