1 pe.si.sir cak 1 n tanah datar berpasir di pantai (di tepi laut) ; -- basah cak 1 daerah antara garis pantai waktu (air) laut surut dan pantai waktu (air) laut pasang ; -- kering cak 1 daerah antara garis pantai waktu (air) laut pasang dan garis pantai tertinggi yg dapat dicapai oleh (air) laut pd waktu topan melanda