1 psi.ko.lo.gis cak 1 a berkenaan dng psikologi; bersifat kejiwaan: kegugupanmu itu jelas disebabkan oleh faktor-faktor ~