1 pur.ba.ka.la ki 1 n zaman dahulu sekali; zaman kuno; dahulu kala: sejak ~ manusia telah menciptakan sesuatu untuk menutup tubuhnya
ke.pur.ba.ka.la.an n ki 1 hal-hal yg berkenaan dng zaman purba