2 ram.pak ki 1 v tumbang atau roboh (krn dilanggar dsb)
me.ram.pak v ki 1 melanggar hingga roboh; melanda; menyerang

3 ram.pak ki Jw 1 a terdengar rapi; teratur; laras (tt bunyi-bunyian, tetabuhan, dsb)