1 rang.kap ki 1
me.rang.kap v ki 1 menungkup dng telapak tangan ; ki 2 v menangkap dng menungkupkan telapak tangan (sehingga binatang yg ditangkap tidak mati) ; ki 3 v menangkap dng menungkupkan telapak tangan (sehingga binatang yg ditangkap tidak mati) ; ki 4 v menangkap dng kedua belah telapak tangan
pe.rang.kap n ki 1 alat untuk menangkap binatang (spt kandang atau sangkar yg dapat menutup sendiri apabila binatang sudah masuk): ~ telah mengena, ~ telah dimasuki binatang; masuk -- , ki ki 1 kena tipu; tertipu: hati-hati, jangan sampai masuk masuk perangkap , ki penjahat

3 rang.kap ki 1 n jodoh; pasangan: belum mendapat ~