1 ri.bu ki 1 n satuan bilangan (jumlah) yg merupakan hasil seratus kali sepuluh (selalu di belakang angka 1--999): dua ~; tiga ~
be.ri.bu-ri.bu num ki 1 beberapa ribu: setiap malam beribu-ribu orang mengunjungi pekan raya itu
ri.bu.an n ki 1 bilangan ribu: uang ~ , uang yg bernilai seribu; ki 2 n beribu-ribu: ~ orang kehilangan tempat tinggal akibat gempa itu
se.ri.bu num ki 1 bilangan asli antara 999 dan 1001, yg diwakili oleh lambang 1000; satu ribu
me.nye.ri.bu ki 1 (hari) v mengadakan selamatan untuk memperingati dan mendoakan roh orang yg meninggal pd hari yg keseribu