1 rim.bun ki 1 a berdaun dan bercabang banyak: pohon-pohonnya ~ ; ki 2 lebat atau tebal (tt rambut kepala) ; ki 3 banyak layarnya (tt perahu) : perahu yg ~ layarnya; ki 4 banyak pakaian (dan perhiasan) yg dipakai: pakaian dan perhiasan pengantin itu ~
me.rim.bun v ki 1 menjadi rimbun: rumah itu terlindung oleh bebungaan yg ~
ke.rim.bun.an n ki 1 perihal (keadaan) rimbun ; 2 n sifat hijauan makanan ternak yg memperlihatkan kelebihan daun