1 ro.man 1 n rupa muka; wajah: ~ gadis itu spt ibunya

2 ro.man 1 n karangan prosa yg melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan isi jiwa masing-masing: ~ lebih banyak membawa sifat-sifat zamannya dp drama atau puisi; cak 2 n (cerita) percintaan ; -- berangsur cak 1 cerita bersambung ; -- bertendens cak 1 cerita roman yg mempunyai unsur pendidikan (untuk mendidik masyarakat pembaca) ; -- detektif cak 1 cerita roman yg mengisahkan perbuatan-perbuatan detektif ; -- kodian cak 1 roman picisan ; -- masyarakat cak 1 cerita roman yg melukiskan kehidupan dl masyarakat ; -- picisan cak 1 cerita roman yg rendah mutunya (hanya berisi cerita percintaan saja); roman kodian ; -- sejarah cak 1 cerita roman yg disusun ber-dasarkan peristiwa sejarah

3 ro.man cak 1 n sekam (padi); tangkai padi (merang)

4 ro.man cak 1 n ; huruf -- cak 1 huruf latin