1 sah ::
1Kelas Kata:kata kerja
Definisi:dilakukan menurut hukum (undang-undang, peraturan) yg berlaku:
Contoh:berdasarkan akte notaris, pendirian yayasan itu sudah sah
2Kelas Kata:kata kerja
Definisi:tidak batal (tt keagamaan):
Contoh:sembahyangnya tetap sah meskipun tidak memakai peci
3Kelas Kata:kata kerja
Definisi:berlaku; diakui kebenarannya; diakui oleh pihak resmi:
Contoh:para pelamar harus membawa surat-surat keterangan yg sah; karangan untuk media massa harus ditulis dng ejaan yg sah
4Kelas Kata:kata sifat
Definisi:benar; asli; autentik; boleh dipercaya; tidak diragukan (disangsikan):
Contoh:naskah proklamasi yg dibacakan pd setiap peringatan tanggal 17 agustus adalah naskah yg sah
5Kelas Kata:kata sifat
Definisi:pasti; nyata dan tentu:
Contoh:peti ini sah berisi uang
mengesahkan :: me.nge.sah.kan
1Kelas Kata:kata sifat
Definisi:menjadikan (menyatakan, mengakui, dsb) sah:
Contoh:dpr telah mengesahkan rancangan undang-undang perkawinan
2Kelas Kata:kata sifat
Definisi:membenarkan; menyetujui dan menguatkan (perjanjian dsb):
Contoh:pengadilan agama telah mengesahkan perceraian suami istri itu
3Kelas Kata:kata sifat
Definisi:menetapkan; memastikan:
Contoh:tim dokter mengesahkan kematian orang tuanya
4Kelas Kata:kata sifat
Definisi:meresmikan; memberlakukan:
Contoh:presiden mengesahkan pem akaian ejaan bahasa indonesia yang disempurnakan pd tahun 1972
pengesahan :: pe.nge.sah.an
1Kelas Kata:kata sifat
Definisi:proses, perbuatan, cara mengesahkan; pengakuan berdasarkan hukum; peresmian; pembenaran:
Contoh:surat pengangkatannya tinggal menunggu pengesahan dr kepala kantornya
kesahan :: ke.sah.an
1Kelas Kata:kata sifat
Definisi:hal atau keadaan sah (benar, asli, autentik, tak meragukan)