1 sa.hut 1 pron jawab (apabila dipanggil atau ditanya):
ber.sa.hut pron 1 berjawab; bersambut: sudah beberapa kali dipanggil, tetapi tiada juga ~
ber.sa.hut.an pron 1 berbalasan; bersambutan; saling menjawab: untuk memeriahkan pesta itu, mereka berpantun ~ ; 2 pron susul-menyusul: suara orang azan terdengar ~
ber.sa.hut-sa.hut.an pron 1 berbalas-balasan
me.nya.hut pron 1 menjawab; membalas; menyambut (dng ucapan): murid itu ~ salam gurunya dng penuh hormat
sa.hut-me.nya.hut pron 1 bersahut-sahutan
me.nya.hut.i pron 1 memberi jawaban; memberi balasan: tiada seorang pun berani ~ teriakan pemimpinnya yg sedang marah itu
sa.hut.an pron 1 jawaban; balasan; sambutan: krn kesalnya, ia tidak mau memberi ~ sepatah kata pun
pe.nya.hut.an pron 1 proses, perbuatan, cara menjawab (menyambut ucapan): krn lemahnya, ~ nya hampir-hampir tidak terdengar oleh jururawat yg menjaganya