1 sa.li.ni.tas 1 n tingkat kandungan garam air laut, danau, sungai dihitung dl %. (per seribu)