1 san.de.ra ki 1 n orang yg ditawan untuk dijadikan jaminan (tanggungan): lima orang pegawai kedutaan telah dijadikan ~ oleh kaum teroris; ki 2 n orang yg tergadai (bekerja di tempat orang untuk tanggungan utang)
me.nyan.de.ra v ki 1 menawan orang untuk dijadikan jaminan (tanggungan)
me.nyan.de.ra.kan v ki 1 menyandera
pe.nyan.de.ra n ki 1 orang yg menyandera
pe.nyan.de.ra.an n ki 1 proses, cara, perbuatan menyandera