1 se.ja.ri ki 1 n ikan yg berukuran antara 2--25 cm