1 selaku :: se.la.ku
1Kelas Kata:p
Definisi:sebagai (tt kedudukan)