1 sem.pit ki 1 a tidak dapat menampung sesuatu (yg seharusnya tertampung di dalamnya) krn kecilnya (tt tempat, ruang, baju, dsb); tidak lapang; tidak luas; tidak lebar; tidak longgar: rumah ini terlalu ~ untuk ukuran kita; kalau saja aku agak kurus sedikit, baju ini tentu tidak terasa ~ lagi; ki 2 a picik (tt buah pikiran, pandangan, pengetahuan, dsb): krn kurang bergaul, ia mempunyai pandangan yg ~ sekali; ki 3 a penuh sesak (tt kampung dsb): jakarta dirasakan semakin ~ oleh penduduknya; ki 4 a serba sedikit atau hampir kurang (tt uang, pendapatan, dsb): rasanya uang sekian itu ~ sekali untuk membiayai perayaan ini ; ki 5 a lekas marah; tidak sabar (tt sifat seseorang): ~ hati; ~ pikiran ; ki 6 a mepet (tt waktu): krn ~nya waktu, ia tidak sempat pamit pd sanak saudaranya ; ki 7 a susah (tt hidup): di daerah gersang ini banyak orang yg ~ hidupnya; -- akal ki 1 kurang cerdik ; -- alam ki 1 lekas marah ; -- dada ki 1 lekas marah ; -- hati ki 1 cepat tersinggung ; -- kalang ki 1 lekas marah: sifatmu itu jangan diterus-teruskan, apalagi sifat sempit kalang itu; -- kening ki 1 lekas marah; mudah sekali tersinggung: ia adalah orang yg sempit kening krn sebentar-sebentar marah ; -- mata ki 1 kurang luas pandangan; picik ; -- pintu rezeki ki 1 sukar hidup; sukar mendapatkan uang, rezeki: di kota ini rupanya sempit pintu rezeki kami; -- waktu ki 1 kurang waktu; ketiadaan waktu senggang
ber.sem.pit-sem.pit v ki 1 berdesak-desak di tempat yg sempit; berasak-asak; bersesak; berjejal-jejal: kalau punya kamar yg lebar, mengapa kamu harus mau bersempit-sempit di kamar pengap ini?
me.nyem.pit v ki 1 menjadi sempit ; ki 2 v menghalang-halangi (orang bekerja); menyusahkan
me.nyem.pit.kan v ki 1 mempersempit
sem.pit.an n ki 1 sesuatu yg sempit
per.sem.pit.an n ki 1 hal yg mempersempit ; ki 2 n tempat yg sempit
mem.per.sem.pit v ki 1 menjadikan sempit ; -- hak berbicara ki 1 mengurangi hak berbicara ; -- kebebasan bergerak ki 1 membatasi kebebasan bergerak: ; -- penghidupan ki 1 menyusahkan penghidupan;\tab
pe.nyem.pit.an n ki 1 proses, perbuatan, cara menjadi sempit: ~ pembuluh darah; ki 2 n perbuatan atau hal menyempitkan: ~ ruang gerak seniman rusia menyebabkan timbulnya pembangkangan; ki 3 n bagian yg sempit dr suatu struktur yg menghubungkan dua bagian yg lebih besar
ke.sem.pit.an a 1 terdesak sehingga tidak dapat bergerak lagi; tersudut; terpepet ; 2 n kepicikan; kekurangan (uang, waktu, dsb) ; 3 n perihal (yg bersifat, berciri) sempit ; 4 a terlalu sempit ; -- akal a ki 1 kekurangcerdikan; kebodohan