1 se.ra.ya ki 1 p sambil; serta: ia duduk ~ berdatang sembah

2 se.ra.ya ki Mk 1 n penolong ; ki Mk 2 n pertolongan
me.nye.ra.ya v ki 1 meminta pertolongan atau bantuan untuk mengerjakan sesuatu secara gotong royong
se.ra.ya-me.nye.ra.ya v ki 1 tolong-menolong untuk mengerjakan sesuatu; bergotong-royong
me.nye.ra.ya.kan v ki 1 menyeraya

3 se.ra.ya ki 1 n pohon meranti shorea leprosula