1 si.a.ga ki 1 v siap sedia: mereka dl keadaan ~ untuk menolong kecelakaan itu; -- tempur ki 1 keadaan yg dinyatakan oleh komandan satuan tembak bahwa pasukannya siap dan mampu melepaskan tembakan secara efektif
ber.si.a.ga v ki 1 dl keadaan siaga; siap sedia
me.nyi.a.ga.kan v ki 1 menjadikan siaga; menjadikan siap sedia; menyiapsediakan: usaha ~ pupuk lewat petani
ke.si.a.ga.an n 1 keadaan siaga; kesiapan ; 2 adv siap sedia ; -- mental adv 1 kesiapan mental untuk memberi respons segera thd rangsangan-rangsangan yg datang