1 si.dik ark 1 ; fajar -- n ark 1 keadaan menjelang pagi; dinihari

1 si.dik ark 1 v selidik (tt jari); periksa ; -- jari ark Huk 1 penyelidikan bekas jari untuk mengetahui dan membeda-bedakan orang (dng meneliti garis-garis rekaman ujung jari) ; -- jari ark Huk 1 rekaman jari; cap jempol: sidik jari manusia tidak ada yg sama ; -- midik ark 1 keras siasat; amat teliti ; -- selidik ark 1 sidik midik
me.nyi.dik v ark 1 memeriksa; menyelidik; mengamat-amati
pe.nyi.dik n ark 1 pejaba t polisi republik indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yg diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan ; -- pegawai negeri sipil ark 1 pejabat pegawai negeri sipil tertentu yg diberi kewenangan khusus sesuai dng undang-undang untuk menyidik ; -- pembantu ark 1 pejabat kepolisian republik indonesia yg diberi kewenangan tertentu untuk melakukan tugas penyidikan, yg diatur dl kitab undang-undang hukum acara pidana
pe.nyi.dik.an n ark 1 serangkaian tindakan penyidik yg diatur oleh undan g-undang untuk mencari dan mengumpulakn bukti pelaku tindak pidana

2 si.dik ark 1 a benar; jujur