1 simbol :: sim.bol
1Kelas Kata:kata benda
Definisi:lambang
bersimbol :: ber.sim.bol
1Kelas Kata:kata kerja
Definisi:memakai (menggunakan, mempunyai) simbol
menyimbolkan :: me.nyim.bol.kan
1Kelas Kata:kata kerja
Definisi:menjadikan (merupakan) simbol; melambangkan