1 sim.bo.lis 1 a sbg lambang; menjadi lambang; mengenai lambang: lukisan ~