1 su.dah cak 1 adv telah jadi; telah sedia; selesai: setelah ~, kirimkan lekas-lekas baju itu ; takkan ~ dng bercakap-cakap saja, tidak akan selesai; cak 2 adv habis, berakhir: tidak ~(-~)nya, tak habis(-habis)nya; janji ~ , janji habis (mati); cak 3 adv telah lalu (lampau, terjadi); terdahulu: apa gunanya menyusahkan perkara yg ~ ; masa yg ~ tidak akan kembali lagi; semaksud dng surat yg ~; cak 4 adv telah (menyatakan perbuatan yg telah terjadi): ia ~ pandai membaca; cak 5 adv cukuplah sekian saja: ~ jangan dibangkit-bangkit lagi perkara itu; cak 6 adv memang demikian (halnya, keadaannya, dsb); begitulah (halnya) sejak semula: ~ saudagar, nakhoda pula; cak 7 adv sehabis; setelah: ~ itu lalu dipanggil oleh ayahnya
su.dah.lah adv cak 1 cukuplah sekian saja
ber.su.dah v cak 1 ada akhirnya; ada penghabisannya; berakhir: dl ra-pat yg kesekian kalinya itu selalu timbul pembicaraan yg tidak ~
ber.su.dah-su.dah v cak 1 telah berakhir atau putus (tt perhubungan keluarga, laki-bini, persahabatan, dsb)
me.nyu.dah.i v cak 1 mengakhiri; menghabisi: peledakan bom atom di hiroshima dan nagasaki segera ~ peperangan; cak 2 v memenuhi (permintaan); melaksanakan (keinginan dsb): sekadar untuk ~ hasrat dan keinginan orang; cak 3 v menyelesaikan ; ki 4 v membunuh: dng bengis ia ~ tawanan itu dng pedangnya
me.nyu.dah.kan v ki 1 menyelesaikan; menghabiskan; menyempurnakan; mengerjakan hingga habis (selesai): ia ~ sisa pekerjaannya
mem.per.su.dah v ki 1 menyudahkan
pe.nyu.dah n ki 1 sesuatu yg terakhir; penutup (pidato dsb); pengunci
pe.nyu.dah.an n ki 1 penutupan; penghabisan; penyelesaian
ke.su.dah.an n ki 1 akhir; penghabisan; akibat ; ki 2 n kesempurnaan ; ki 3 n akhirnya; kemudian
ber.ke.su.dah.an v ki 1 berakhir dng; berakibat: saya yakin percintaannya akan ~ dng suatu kegagalan; tidak ~ , terus-menerus; tidak habis-habisnya; tidak putus-putusnya
se.su.dah adv ki 1 sehabis; setelah: sebelum dan ~ (nya), sebelum dan ~ (mendapat sesuatu)
se.su.dah-su.dah adv ki 1 sesudah-sudahnya
se.su.dah.nya adv ki 1 sesudah
se.su.dah-su.dah.nya adv ki 1 sebaik-baiknya; sepenuh-penuhnya ; ki 2 adv sesuka hati(nya); sejadi-jadinya: ia menyelesaikan tugasnya sesudah-sudahnya