1 su.luh 1 v barang yg dipakai untuk menerangi (biasa dibuat dr daun kelapa yg kering atau dr damar); obor ; kl 2 n pengintai; penyelidik; mata-mata; penyuluh
ber.su.luh v kl 1 memakai suluh: ia ~ di jalan yg gelap ; -- tengah hari (lagi terang lagi -- ), pb kl 1 perkara yg sudah nyata (terang) ; -- tengah hari (lagi terang lagi -- ), pb kl 1 menyia-nyiakan uang (tenaga dsb) ; -- bulan kl 1 tidur di bawah langit; tidak mempunyai rumah
ber.su.luh.kan v kl 1 memakai sbg suluh
me.nyu.luh v kl 1 menerangi (dng suluh): ia ~ lorong yg gelap itu dng lampu senter ; kl 2 v mencari ikan (lebah dsb) dng suluh: ~ ikan; ~ lebah ; kl 3 v mencari keterangan menyelidiki; memata-matai: ~ keadaan musuh ; kl 4 v memberi penerangan: ia ~ rakyat di pedesaan mengenai program keluarga berencana
me.nyu.luh.i v kl 1 menyuluh
pe.nyu.luh n kl 1 pemberi penerangan; penunjuk jalan ; kl 2 n peng-intai; mata-mata ; -- pertanian lapangan kl 1 penyuluh yg bertugas untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian dan pembaharuan pertanian di pedesaan
pe.nyu.luh.an n kl 1 penerangan ; kl 2 n pengintaian; penyelidikan ; -- pertanian kl 1 usaha dl membantu dan meningkatkan pengetahuan petani dl bidang pertanian untuk meningkatkan efisiensi usaha tani