1 su.nah 1 n jalan yg biasa ditempuh; kebiasaan ; 2 n aturan agama yg didasarkan atas segala apa yg dinukilkan dr nabi muhammad saw., baik perbuatan, perkataan, sikap, maupun kebiasaannya yg tidak pernah ditinggalkannya; hadis ; 3 n perbuatan yg apabila dilakukan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa: ia rajin berpuasa ~ setiap hari senin dan kamis ; -- nabi 1 sunah rasul ; -- rasul 1 sunah yg dinukilkan dr rasul
me.nyu.nah.kan v 1 menganjurkan
di.su.nah.kan v 1 dianjurkan mengerjakan(nya) (tetapi tidak diwajibkan); disunatkan: ~ salat berjamaah di mesjid