1 su.sah ki 1 a rasa tidak senang (krn sukar, sulit, berat, dsb): ~ benar memenuhi permintaannya; ki 2 a merasa tidak aman (dl hati); selalu gelisah dan khawatir; sedih: bukan main ~ hatinya menerima kenyataan pahit itu; ki 3 a sukar: masalah itu ~ sekali mengatasinya; ki 4 a tidak mudah (mendapat, mencari, dsb): ~ mendapat pembantu serajin dia; ki 5 a kekurangan; miskin: hidupnya kini serba ~; -- air ki 1 sukar mencari air; kekurangan air
ber.su.sah v ki 1 berasa susah
ber.su.sah-su.sah v ki 1 berlelah-lelah; berbuat sesuatu dng susah payah: jangan bersusah-susah kami hanya singgah sebentar
me.nyu.sah.i v ki 1 membuat (memberi) kesusahan kpd orang lain; mengganggu (tt perasaan dsb): jangan ~ orang tua dng cerita kebandelan anak-anakmu
me.nyu.sah.kan v ki 1 menyebabkan susah; menyedihkan: dr kecil kerjanya tidak lain hanya ~ orang tuanya; ki 2 v menyukarkan; menyulitkan: kejahatan yg dilakukannya ~ ayahnya yg mempunyai kedudukan tinggi di kota itu; ki 3 v bersusah hati atau bersedih krn suatu hal: ia ~ suaminya yg dikabarkan gugur
mem.per.su.sah v ki 1 menjadikan lebih susah (sulit, sukar)
ke.su.sah.an v 1 menderita susah ; 2 n kesedihan; kesukaran; kesulitan; kemiskinan: musibah yg berturut-turut menyebabkan ~ yg berkepanjangan
su.sah n 1 merasa tidak aman (dl hati); sedih
ber.su.sah n 1 berasa susah hati; berduka cita
su.sah n 1 sangat sukar (payah, susah, dsb)
ber.su.sah n 1 mengerjakan sesuatu dng memeras keringat