1 tam.sil ki 1 n persamaan dng umpama (misal): ~ hidupnya ialah sbg katak dl tempurung; ki 2 n ajaran yg terkandung dl cerita; ibarat; lukisan (sesuatu sbg contoh): banyak cerita mengandung ~ untuk kanak-kanak
me.nam.sil.kan v ki 1 mengumpamakan; mengibaratkan; melukiskan (sesuatu sbg contoh dsb): cerita itu ~ kemenangan kebaikan atas kejahatan
men.tam.sil.kan v ki 1 menamsilkan
ter.tam.sil.kan v ki 1 dapat diwujudkan; dapat dipahami
tam.sil.an n ki 1 perumpamaan; ibarat; contoh