1 tan.dus ki 1 a tidak dapat ditumbuhi tanaman atau tumbuhan krn kekurangan zat hara (tt tanah); gersang; tidak subur: padang ~; ki 2 a habis sama sekali; tandas
me.nan.dus.kan v ki 1 menjadikan tandus; menggersangkan
pe.nan.dus.an n ki 1 proses, perbuatan, cara menanduskan: penebangan pohon yg tanpa pilih-pilih mengakibatkan hutan di kalimantan mengalami ~