1 ta.ut cak 1 v
ber.ta.ut cak 1 menutup (berkatup) kembali; menjadi rapat (tt sesuatu yg renggang, bercerai, luka, dsb): luka itu berangsur kering dan ~ ; cak 2 berpaut (pd, dng); jalin-menjalin: belukar kecil yg bertemu dan ~ daun dan rantingnya; cak 3 berpegangan (bergandengan, berjabatan) tangan ; cak 4 berlekatan (pd, dng); tumbuh serta melekat menjadi satu: kelopak bunga yg terdiri atas empat atau lima helai, yg kadang-kadang bercerai-berai dan kadang-kadang ~ ; cak 5 bertemu (spt sungai dng sungai, garis dng garis, dsb): air dan langit keduanya ~ pd satu titik pandang; ki 6 melekat kpd (dl arti ditujukan atau dipusatkan kpd); tertuju kpd; terpusat kpd: matanya ~ pd gadis itu; ki 7 berhubungan (dng); bertalian (dng); berkaitan (dng): pendidikan pancasila ~ dng pendidikan moral; biduk lalu kiambang -- , pb ki 1 spt dua orang bersaudara jika bertengkar akan lekas berbaik atau berkumpul kembali ; -- tangan ki 1 berpegangan (bergandengan, berjabatan) tangan
me.na.ut.kan v ki 1 menjadikan bertaut; menyambungkan; menutupkan; merapatkan; mengatupkan: ~ kaca yg pecah ternyata sangat sulit; ki 2 v menggandengkan tangan ; ki 3 v memperhubungkan; mempertalikan; mempertemukan; mempersatukan ; ki 4 v melekatkan (mengarahkan, memusatkan) pandangan, pikiran, perhatian, dsb kpd ; -- tangan ki 1 menggandengkan tangan
ta.ut.an n ki 1 hasil bertaut; kaitan; hubungan: kata kiri dl bahasa indonesia mempunyai ~ dng paham komunis; -- hati ki 1 tambatan hati; kekasih
per.ta.ut.an n ki 1 hal bertaut; pertalian; perhubungan: puisi adalah hasil ~ jiwa penyair dng alam sekitarnya
mem.per.ta.ut.kan v ki 1 menautkan

2 ta.ut ki 1 n tali yg diberi berkail (untuk menangkap ikan): anak-anak membuat ~ untuk memancing ikan