1 ta.wan ki 1 v
me.na.wan v ki 1 menangkap (menahan) musuh dsb ; ki 2 v merampas (merebut, menjarah) harta musuh dsb: perampok itu ~ harta korbannya; ki 3 v menawan hati; menarik; memikat: wajahnya yg cantik itu ~
ter.ta.wan v ki 1 tertangkap: dr pihak musuh banyak yg ~ ; ki 2 v terampas (dapat dirampas) ; ki 3 v terpikat: hatinya ~ oleh kecantikan gadis itu
ta.wan.an n ki 1 orang yg ditawan (ditangkap, ditahan): ~ perang; ki 2 n rampasan; jarahan: harta ~ ; -- jaminan ki 1 sandera (tawanan yg diperlakukan sbg barang jaminan) ; -- karang ki 1 barang-barang (kapal, orang, dsb) yg dirampas krn kandas dekat pantai ; -- perang ki 1 tentara musuh yg ditawan ; -- sipil ki 1 penduduk yg ditawan
pe.na.wan n ki 1 orang yg menawan; penahan ; ki 2 n alat untuk menawan ; ki ki 1 orang yg menarik (krn cakap atau cantik)
pe.na.wan.an n ki 1 perbuatan (cara, hal, dsb) menangkap, menawan, menahan

2 ta.wan ki 1 v tersedu-sedu: menangis ~
ber.ta.wan-ta.wan v ki 1 tertahan-tahan (tt menangis)

3 ta.wan ki 1 n ; akar tawan hutan ki 1 tumbuhan memanjat, fissistigma mafiformo