1 te.guh ki 1 a kukuh kuat (buatannya); erat kuat (tt ikatan): gedung itu sangat ~ buatannya; ki 2 a kuat berpegang (pd adat, janji, perkataan, dsb): prinsip yg dianut dl ketentuan yg lama masih ~ pd adat nenek moyang; ki 3 a tetap tidak berubah (tt hati, iman, pendirian, kesetiaan, dsb): seorang yg ~ imannya; ~ pendiriannya; barang siapa yg ~ pd keyakinannya dan tidak kurang pula ikhtiarnya, niscaya akan berhasillah usahanya; yg -- disokong, yg rebah ditindih, pb ki 1 yg sudah kuat (kaya dsb) dibantu, sedang yg lemah (miskin dsb) digencet ; -- hati ki 1 kuat hati ; -- setianya ki 1 tetap setia
ber.te.guh v ki 1 memperkuat hati ; -- hati ki 1 memperkuat hati; dng teguh hati
ber.te.guh-te.guh v ki 1 saling berteguh ; -- janji ki 1 berjanji akan menepati apa yg dikatakan: setelah kedua sahabat itu berteguh-teguh janji janji, maka berpisahlah mereka meneruskan perjalanan masing-masing
ber.te.guh-te.guh.an v ki 1 berteguh-teguh
me.ne.guh.kan v ki 1 menguatkan; memperkuat; mengukuhkan: ~ tali persaudaraan; ~ susunan masyarakat; ~ batin dan iman; ki 2 v menyungguhkan (mengesankan dsb): ~ kebenaran itu memerlukan pengorbanan; ki 3 v memenuhi janji (perkataan dsb); menepati; tetap: ~ janjinya; ~ setia
mem.per.te.guh v ki 1 meneguhkan
mem.per.te.guh.kan v ki 1 meneguhkan
pe.ne.guh.an n ki 1 penguatan; pengukuhan; penyungguhan
ke.te.guh.an n ki 1 kekukuhan; kekuatan atau ketetapan (hati, iman, niat, dsb): ~ hati dan ketabahan jiwa yg beginilah yg menunjukkan sifat keperwiraannya; ~ setianya tidak diragukan lagi