1 tem.be.rang ki Lay 1 n tali-temali di perahu (kapal) untuk memperteguh tiang: badai yg dahsyat semalam memutuskan ~ kapal tua itu ; -- belakang ki 1 temberang yg berada di belakang kapal ; -- buritan ki 1 temberang belakang ; -- haluan ki 1 temberang yg berada di sebelah depan kapal ; -- lenggang ki 1 temberang di sebelah kanan dan kiri ; -- turut ki 1 temberang belakang

2 tem.be.rang ki 1 n cakap yg muluk-muluk; bual ; -- keliling ki 1 tinggi cakap; bual
me.nem.be.rang v ki 1 membual; bercakap yg bukan-bukan