1 tu.a ki 1 a sudah lama hidup; lanjut usia (tidak muda lagi): ia lebih ~ dua tahun dp saya; neneknya sudah ~; pd hari (masa) ~nya, pd masa (ketika) ~; ki 2 a sudah lama (lawan baru); sudah termasuk dl waktu yg lampau; kuno: barang-barang ~ , barang-barang bekas (sudah tidak dipakai); besi ~, a besi yg sudah lama (besi bekas); b besi yg mempunyai ~h atau khasiat; harta ~, harta pusaka; harta yg turun temurun; paham ~ , paham lama; rumahnya sudah ~, lagi jauh dr jalan; ki 3 a sudah masak atau sampai waktunya untuk dipetik (tt buah-buahan dsb): buah ini belum ~; janganlah dipetik jambu itu, krn belum cukup ~; padinya sudah ~; ki 4 a sudah mendidih atau sudah masak benar (tt air, minyak, dsb): biarkan minyak itu ~ dahulu baru masukkan ikan ke dalamnya; bubur ini belum sampai ~nya; ki 5 a agak kehitam-hitaman atau sangat (tt warna): biru ~; cokelat ~; hijau ~; merah ~; warna-warna ~ ialah warna-warna yg tidak cerah; ki 6 a tinggi mutunya, jadi banyak tulennya (tt emas) ; ki 7 a pemimpin (yg dipandang tua, berpengetahuan, dan berpengalaman); kepala; tua-tua ; -- bangka ki 1 tua sekali ; -- bengkok ki 1 tua bangka ; -- dagang ki 1 kepala pedagang ; -- kampung ki 1 kepala kampung; lurah ; -- kejemur ki 1 orang tua yg tidak mengenal sopan santun ; -- leler ki 1 tua renta ; -- lontok ki 1 tua sekali; sangat tua ; -- renta ki 1 tua sekali dan sudah tidak bergigi dan bertenaga lagi ; -- rumah ki 1 kepala keluarga (yg berkuasa dl suatu rumah) ; -- suntuk ki 1 tua sekali
tu.a-tu.a n ki 1 orang yg dipandang tua atau berpengalaman (spt pemimpin, kepala, penasihat): siapa tua-tua mereka?; ki 2 n bintik-bintik hitam di muka (di pipi); tetua: bedak untuk menghilangkan tua-tua ; ki 3 n sudah tua, tetapi ...: tua-tua masih giat bekerja; -- keladi (kelapa), pb ki 1 dikatakan kpd orang yg makin tua makin baik atau makin jelek (kelakuannya)
te.tu.a n ki 1 bintik-bintik hitam di muka (di pipi): sekarang ada obat kosmetik untuk menghilangkan ~ ; ki 2 n orang-orang tua (tokoh-tokoh): pd zaman dahulu para ~ keberatan kalau seorang santri dapat berbahasa belanda
ber.tu.a-tu.a v ki 1 berturut-turut menurut umur (yg tua dahulu, lalu yg muda); bertua-tuaan ; ki 2 v bersuami istri hingga sama-sama tua
ber.tu.a-tu.a.an v ki 1 berturut-turut menurut umur
me.nu.a v ki 1 menjadi tua: ibu sekarang kelihatan ~ , setelah ditinggalkan anak kesayangannya
me.nu.a.kan v ki 1 menjadikan lebih tua: di kampung, orang-orang ~ pamanku
ter.tu.a n ki 1 yg paling tua ; ki 2 n sulung: saya adalah anak laki-laki yg ~
pe.nu.a.an n ki 1 proses, perbuatan, cara menjadi tua: gudang yg bersejarah i tu saat ini mulai banyak mengalami kerusakan krn proses ~
pe.nge.tu.a n ki 1 orang yg dipertua (pemimpin, kepala, dsb) ; ki 2 n penghulu yg tertua
ke.tu.a.an a 1 terlalu tua: dia ~ untuk diterima menjadi pegawai negeri; 2 n perihal tua (sudah berumur): puri yg didirikan pd tahun 1932 itu, tampak benar ~ nya
ke.tu.a-tu.a.an n 1 spt orang tua: dia bercakap-cakap dng gaya ketua-tuaan