1 tu.len ki 1 a sejati (tidak bercampur); asli (bukan tiruan, tidak lancung): emas ~; orang inggris ~; satria ~; dilihat dr segi lahir, dia seorang lelaki ~, tetapi dr segi batin dia berperasaan spt wanita
ke.tu.len.an n ki 1 perihal tulen; kesejatian; keaslian; kemurnian