1 tu.meng.gung 1 n jabatan pegawai tinggi di bawah bendahara ; 2 n sebutan bupati