1 um.pet ki 1 v
meng.um.pet v ki Jk 1 bersembunyi; menyembunyikan diri
um.pet.an n ki 1 permainan cari-carian; petak umpet