1 wa.rung kl 1 n tempat berjual makanan, minuman, dsb; kedai; lepau: ia makan di ~ itu; -- hidup kl 1 pekarangan yg ditanami sayur-sayuran untuk keperluan sehari-hari
ber.wa.rung v kl 1 mengusahakan warung; berkedai; berlepau: ibu itu hidupnya dr ~ nasi