1 ya.tim 1 p tidak beribu atau berayah lagi (krn ditinggal mati) ; -- piatu p 1 sudah tidak berayah ibu lagi