1 zalim :: za.lim
1Kelas Kata:kata benda
Definisi: