1 1 n nama tuhan dl bahasa arab; pencipta alam semesta yg mahasempurna; tuhan yang mahaesa yg disembah oleh orang yg beriman: demi allah; hamba allah; insyaallah; karena allah; dibuat krn --, menjadi murka --, pb 1 dilakukan dng maksud baik, tetapi disangka orang kurang atau tidak baik ; -- azza wajala 1 allah yang mahabaik dan mahamulia ; -- subhanahu wa taala 1 terpuji allah yang mahatinggi ; n 1 hal sifat-sifat allah, yg mengenai allah ; -- n 1 allah yg disembah