1 a.mat 1 adv terlalu; sangat: saya tidak mampu membeli barang itu sebab harganya ~ mahal
ter.a.mat adv 1 terlampau sangat: ia adalah seorang pedagang yg ~ kaya
mem.per.a.mat v 1 membuat lebih hebat; mempersangat; memperhebat: ~ serangan musuh
mem.per.a.mat.kan v 1 memperamat
mem.per.a.mat-a.mat v 1 memperamat
mem.per.a.mat-a.mat.kan v 1 memperamat