1 a.pa 1 pron kata tanya untuk menanyakan nama (jenis, sifat) sesuatu: ular ~ ini?; pohon ~ yg kautanam?; 2 pron kata tanya untuk pengganti sesuatu: ~ yg dimaksudkan orang itu tadi?; 3 pron pengganti sesuatu yg kurang terang; pengganti barang sesuatu: ia tidak tahu ~ isi kotak itu; 4 pron kata tanya untuk menanyakan pertalian kekeluargaan: (pernah) ~mu anak itu?; 5 p untuk menghaluskan permintaan: sudi ~lah kiranya b~k mengabulkan permohonan kami; 6 p untuk mendahului kalimat tanya: ~ besok ada ulangan? ~ tamu itu pamanmu?; 7 p atau: mau minum teh ~ kopi; jadi berangkat hari ini ~ besok; -- akal p 1 bagaimana; apa yg harus diperbuat ; -- boleh buat p 1 sudah tidak ada jalan lain lagi; biarlah krn tidak dapat berbuat lain lagi ; -- daya p 1 tidak ada kuasa lagi ; -- hendak dikata p 1 ti-dak ada lagi yg dapat dikatakan (diperbuat) krn semuanya sudah terjadi ; -- kabar p 1 ada kabar bagaimana lagi ; -- kabar p 1 bagaimana ke-adaannya ; -- lagi p 1 lebih-lebih; tambahan lagi ; -- macam p 1 bagai-mana ; -- mau p cak 1 apa boleh buat ; -- saja p 1 sekalian yg belum diketahui ; -- saja p 1 segala sesuatu
a.pa-a.pa p 1 segala apa; apa jua pun; segala sesuatu; apa saja: tidak ada apa-apa
meng.a.pa p 1 kata tanya untuk menanyakan sebab, alasan, atau perbuatan: ~ kawanmu tidak datang?; sedang apa adikmu itu?
meng.a.pa.i p 1 melakukan sesuatu thd
meng.a.pa-a.pa.i p 1 melakukan sesuatu thd; mengapai
meng.a.pa.kan p 1 memperlakukan bagaimana: tidak ada yg berani ~ nya
di.peng.a.pa.kan p 1 diperlakukan bagaimana; dibagaimanakan: barang-barang ini harus ~
a.pa.an p cak 1 kata tanya yg dipergunakan untuk menanyakan tindakan, tanpa mengharapkan jawaban: mainan ~ ini?
a.pa-a.pa.an p cak 1 kata tanya untuk menanyakan tindakan dng agak meremehkan, tanpa mengharapkan jawaban: pekerjaan apa-apaan ini?